GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Đoàn kết: Tập hợp các nguồn lực về con người và vật chất của HPT, cùng hướng tới mục tiêu chung: Xây dựng HPT trở thành một tập đoàn sản xuất CÔNG NGHỆ CAO uy tín tại Việt Nam.

Tâm huyết:  Lòng nhiệt huyết đối với việc thực hiện sứ mệnh và mục tiêu xuất phát từ tinh thần trách nhiệm, tận tâm của từng thành viên trong mọi công việc và hành động nhằm đạt được hiệu quả cao nhất.

Sáng tạo: Luôn đổi mới trong tư duy và linh hoạt trong hành động nhằm tạo ra các giá trị mới bền vững cho doanh nghiệp và cộng đồng. Mỗi khó khăn đều là một cơ hội. Trong thế giới đa chiều, chúng tôi luôn nỗ lực tìm kiếm những quan điểm mới, không ngừng học hỏi và vượt qua những thử thách không tưởng.

Hiệu quả: Luôn lấy hiệu quả là thước đo giá trị chính xác nhất của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, cũng như hoạt động xã hội của tập đoàn.

Chia sẻ: Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, mọi thành viên trong HPT luôn đồng lòng, chung sức gánh vác khó khăn và trách nhiệm, chia sẻ thành công vì sự phát triển của doanh nghiệp, cộng đồng. Thấu hiểu giá trị của tinh thần chia sẻ, động viên, khuyến khích, cùng nhau hướng đến mục tiêu chung.

An toàn lao động: Cung cấp một nơi làm việc đảm bảo an toàn cho tất cả các bên liên quan, khu vực lân cận và có trách nhiệm với cộng đồng, thân thiện với môi trường. Mọi rủi ro tiềm ẩn đều có kế hoạch giải quyết khủng hoảng tại mỗi dự án.