NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

Hoạt động nghiên cứu & phát triển là giá trị cốt lõi tại HPT, với các lĩnh vực nghiên cứu chính là tự động hóa và công nghệ số 4.0. Trung tâm R&D của HPT đặt tại nhà máy sản xuất, khu Công nghệ cao Hòa Lạc, phục vụ đắc lực trong việc nâng cao năng suất dây chuyền, hoàn thiện chất lượng sản phẩm và tích hợp các công nghệ mới đưa đến tay người tiêu dùng.

Ứng dụng công nghệ thực tại ảo, thực tại tăng cường trong mô phỏng không gian.

Nghiên cứu

Thiết kế chế tạo thử nghiệm các máy công nghiệp thế hệ mới phục vụ sản xuất.

Phát triển & Ứng dụng các công nghệ mới (IOT, AI, Cơ - Tin - Điện tử) và sản phẩm mũi nhọn.

Phát triển

Phát triển các phần mềm điều khiển, quản lý ứng dụng cho các giải pháp hữu ích tích hợp trong sản phẩm.